Patentový zástupce a patentová kancelář: Jaká je jejich role?

Role patentového zástupce spočívá v poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech průmyslového vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že patentoví zástupci mají znalosti a zkušenosti jak z technické, tak i právní oblasti, mohou pomoci řešit širokou škálu problémů týkajících se průmyslového vlastnictví a mohou zastupovat klienty jak před českými, tak i zahraničními úřady, jako například před Evropským patentovým úřadem.

Patentový zástupce může výrazně pomoci již na samém počátku vývoje nových výrobků či služeb, a to například důkladně provedenou patentovou rešerší, při níž se identifikují již existující řešení a oblasti, ve kterých jsou taková řešení uplatňována pro daný produkt či službu. Vývojový tým se díky tomu může inspirovat řešeními, kde patentová ochrana již uplatňována není, a vyhnout se řešením, kde patentová ochrana stále uplatňována je.

V dalším kroku patentový zástupce pomáhá například stanovit patentovou strategii, tj. co, jak a kde ochránit. Cílem takové strategie je najít rovnováhu mezi očekávánými zisky plynoucími z cílových patentově ochráněných trhů pro daný produkt či službu na straně jedné a nezanedbatelnou investicí do patentové ochrany na straně druhé.

Vypracování patentové přihlášky i komunikace s patentovým úřadem

Následně patentový zástupce vypracuje patentovou přihlášku chránící daný produkt či službu a pomůže danou přihlášku provést patentovým řízením, což vyžaduje podrobnou a hlubokou znalost postupu jednotlivých patentových úřadů i variací a výkladů patentového práva v dané zemi.

Rolí patentové kanceláře je zajistit klientovi kvalitní služby patentového zástupce, zaručit včasnou a řádnou komunikaci s patentovými úřady a platby různých poplatků jednotlivým patentovým úřadům. Kvalitní patentová kancelář zpravidla disponuje odborníky s různým zaměřením, proto aby se danému výrobku či službě věnoval specialista se znalostí oboru výrobku či služby. Důležitým kritériem kvalitní patentové kanceláře je také síť kontaktů na ověřené patentové kanceláře v zahraničí, které zastupují klienta při jednáních v zemích mimo pobočky patentové kanceláře.

Velké patentové kanceláře, mezi které se řadí i Cabinet Plasseraud, zaměstnávají zahraniční patentové zástupcea patentové odborníky ze zemí, jako jsou USA, Japonsko, Čína a Jižní Korea, což přináší nemalou výhodu znalosti specifik a problematiky národních patentových řízení a usnadňuje komunikaci se spolupracujícími patentovými kancelářemi v těchto zemích.