Jaké vynálezy lze patentovat?

Udělování patentů je komplexní proces s jasně danými pravidly. Zatímco některé vynálezy a postupy jsou patentovatelné, jiné patentem chránit nelze. Jaké to jsou a kdo dokáže firmám s patentováním pomoci?

Patenty se udělují pouze na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze např. nové výrobky a technologie, chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Vynález je považován za nový ve chvíli, kdy není součástí tzv. stavu techniky. Za stav techniky je považováno vše, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu ať již v ČR nebo zahraničí.

Evropský patentový úřad dále umožňuje také patentovat vynález realizovaný počítačem tedy vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní/nové a technické rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika programy. Rozhodovací praxe při udílení patentů v této oblasti není plně ustálená, je tedy potřeba podrobné znalosti praxe úřadu a posledních rozhodnutí Odvolacího soudu pří EPÚ.

Co patentovat nelze a kde hledat odbornou pomoc?

Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, počítačové programy, způsoby hraní her, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

S procesem patentování pomohou zkušení patentoví odborníci, kteří firmám pomáhají s náročnými administrativními i právními kroky, které je nezbytné absolvovat pro úspěšné získání patentu. V Cabinet Plasseraud vám dokážeme pomoci s podáním patentové přihlášky nejen v ČR, ale také ve Francii, u Evropského patentového úřadu, v USA, Japonsku, Číně, Indii a i jinde v zahraničí.